Geen evenementen

Vakopleiding Staphorster Stipwerk

De eerste vakopleiding Staphorster stipwerk is eind september gestart. De belangstelling hiervoor was zeer groot en die eerste groep zit helemaal vol. Een behoorlijk aantal mensen moest daardoor worden teleurgesteld en kon niet deelnemen aan de eerste opleiding. In verband met deze grote belangstelling is er besloten om in februari 2015 een tweede opleiding te starten. Deze zal starten in februari 2015.

 

U vindt hier het aanmeldingsformulier.

Doelstelling van de vakopleiding
Het stipwerk ambacht is niet los te zien van de Staphorster cultuur en tradities, met name op het terrein van de karakteristieke klederdracht. Daarin neemt het stipwerk een belangrijke plaats in. Er zijn veel mensen die belangstelling hebben voor stipwerk, in en buiten Staphorst. Velen hobbymatig, een aantal ook (min of meer) meer professioneel. Serieus vakmatig of op hoog niveau hobbymatig drukken met behulp van stipwerk vraagt een goede kennis van:
- De geschiedenis en de ontwikkeling van stipwerk
- De plaats van stuipwerk in de Staphorster cultuur en tradities
- De materialen en de technieken
- De verschillende ondergronden (materialen) die bedrukt kunnen worden. Daarnaast vereist het ook de nodige praktische cq ambachtelijke kennis, vaardigheden en ervaring.

Deze vakopleiding is door de Stichting Staphorster Stipwerk opgezet met subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie. Doelstelling is het traditionele ambacht van Staphorster stipwerk te behouden voor en actief over te dragen aan volgende generaties. Staphorster stipwerk is in september 2014 op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed gezet. In dit kader is een erfgoed zorgplan opgesteld, waarvan de realisatie van deze vakopleiding deel uit maakt.

Doelgroep
De vakopleiding Staphorster Stipwerk is bedoeld voor mensen, die serieus bezig zijn met of aan de slag willen gaan met stipwerk. Met deze vakopleiding krijgen zij een gedegen basis om zich te ontwikkelen tot 'ambachtelijk stipper'.

Aantal deelnemers per vakopleiding: 12 tot 18.

Eisen 
Enthousiasme; bereidheid om de verworven kennis en vaardigheden na het volgen van de opleiding in te zetten ten behoeve van het behoud en de overdracht van van het Staphorster stipwerk; voldoende tijd om de bijeenkomsten bij te wonen en de opdrachten uit te voeren. Verwacht wordt dat de deelnemers alle modules en een aantal terugkombijeenkomsten volgen. Als zij bv door ziekte een enkele module niet kunnen bijwonen, dan kan dit worden gecompenseerd door extra (vervangende) opdrachten daarvoor in aansluiting op de inhoud van die desbetreffende module.

Beoogde resultaat
De deelnemers kennen na hun actieve deelname aan de vakopleiding de geschiedenis, ontwikkeling, de diverse mogelijkheden en de materialen van het Staphorster Stipwerk ambacht. Zij hebben inzicht in het netwerk rond het Staphorster Stipwerk en in het landelijke netwerk van organisaties op het terrein van traditionele ambachten en immaterieel cultureel erfgoed. Zij zijn in staat om zelf op diverse toepassingsgebieden op hun eigen persoonlijke manier stipwerk toe te passen.

Keurmerk
De deelnemers die de vakopleiding geheel hebben gevolgd en de daarin vereiste actieve houding en inbreng hebben getoond, ontvangen na afronding van de vakopleiding een certificaat. Op basis daarvan krijgen zij toestemming tot het gebruik van het keurmerk van de Stichting Staphorster Stipwerk. Zij mogen dat logo gebruiken op hun producten en/of in hun PR.

Opzet van de opleiding
De vakopleiding wordt gegeven door stipwerk ambachtsman Gerard van Ooste, met medewerking van een aantal andere mensen. De opleiding bestaat uit 10 modules: 5 basismodules en 5 vervolgmodules. Alle modules (lessen) bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. Een les duurt steeds ca. 2,5 uur.

De theorie wordt voor een belangrijk deel gevormd door het handboek Kleurrijk gedrukt; oorsprong en geschiedenis van het Staphorster stipwerk (juli 2014). In dit boek beschrijft en documenteert Dirk Kok de geschiedenis en de ontwikkeling van het Staphorster stipwerk . Gerard van Oosten geeft de praktijklessen. De voor de vakopleiding ontwikkelde losbladige lesmap Kleurrijk drukken bevat voor elk van de 10 modules een hoofdstuk. Daarin wordt steeds verwezen naar de bijbehorende hoofdstukken en paragrafen van het handboek Kleurrijk Gedrukt. Ieder hoofdstuk bevat daarnaast specifieke theorie en/of toelichting van Gerard, aansluitend op de op de inhoud van de praktijkles in die module. Dit bijvoorbeeld over de materialen (verf, stempels en ondergronden), het maken van patronen en stempels en over moderne eigentijdse ontwikkelingen en toepassingen. In een aantal modules wordt ook nog ingegaan op de culturele omgeving die van belang is, het erfgoedzorgplan en de bruikbare netwerken. Dit wordt verzorgd door Betty Hoogeveen (voorzitter Stichting Staphorster Stipwerk) en/of andere deskundigen op die terreinen.

Data van de bijeenkomsten
De vakopleiding wordt gegeven op 10 dagdelen in de periode van begin februari tot en met half juni 2015, op een maandag- of evt. een donderdagavond, van 19.30 uur tot circa 22.00 uur. Op elk van deze avonden of middagen wordt één module gegeven.. Aansluitend worden enkele terugkombijeenkomsten georganiseerd en maken de deelnemers zelf hun eindwerkstuk ('meesterstuk'). Aansluitend zijn er n og enkele terugkombijeenkomsten en maken de deelnemers De vakopleiding wordt afgesloten met een presentatie van deze 'meesterstukken', waarbij ook de certificaten van de opleiding uitgereikt.

Locatie
Museum Staphorst of een vlak daarbij geleden andere locatie in Staphorst.

Kosten
De kosten bedragen € 250,- (incl. het materiaal tijdens de opleiding, o.a. verf, basisset stempeltjes, ander materiaal, lesmap en boek).

AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button

Nu in HZG 200:

Crafts Council bemiddelt Nederlands erfgoed naar Parijse catwalk* Retro plaid wordt stoere hippe eyecatcher en nog veel meer....
En verder: een overzicht van actuele tentoonstellingen, uitdagende workshops en textielevenementen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op handwerkgebied en van HZG? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief!

E-mailadres:

HZG en evenementen

Expositie Quiltersgilde, 6 tot en met 10 september, de Laurentiuskerk of Grote Kerk in Alkmaar.

Zie: www.quiltersgilde.nl