Disclaimer

Voorwaarden en condities voor het gebruik van de site.

Ondanks de zorg die door de webmaster wordt besteed aan de inhoud van deze website, is de webmaster niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in en de beschikbaarheid van de gegevens.

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens (zoals bijvoorbeeld teksten, foto's en logo's) zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

Deze website bevat een aantal hyperlinks die kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door derden. De webmaster biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op die websites. De webmaster is niet verantwoordelijk voor de inhoud en of structuur voor de websites waarmee een link is aangebracht.

Hoewel de webmaster zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de webmaster niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De webmaster kan evenmin garanderen, dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de webmaster niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De webmaster wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

De webmaster behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

De webmaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt de webmaster geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website. De webmaster plaatst de teksten, logo's en foto's in opdracht en met goedkeuring van haar opdrachtgevers op de website. De webmaster is daarom niet aansprakelijk voor een schending van copyright van foto's, logo's en teksten.

De webmaster behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.

AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button

Nu in HZG 200:

Crafts Council bemiddelt Nederlands erfgoed naar Parijse catwalk* Retro plaid wordt stoere hippe eyecatcher en nog veel meer....
En verder: een overzicht van actuele tentoonstellingen, uitdagende workshops en textielevenementen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op handwerkgebied en van HZG? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief!

E-mailadres:

HZG en evenementen

Expositie Quiltersgilde, 6 tot en met 10 september, de Laurentiuskerk of Grote Kerk in Alkmaar.

Zie: www.quiltersgilde.nl